Veelgestelde vragen
 • Een continue kwelling!

  Voor velen toch! Bijna dagelijks ontmoeten we mensen met deze klachten in onze praktijk. En uitzonderlijk zien we wel eens snelle en/of spontane genezingen. Jammer genoeg zijn deze op één hand te tellen. Deze ontsteking van het peesblad onder de voet (fasciitis), soms leidend tot een verkalking ervan (hielspoor), heeft inderdaad een beperkt spontaan herstel.

 • Hoe dit voor altijd uit de wereld helpen?

  Je zou er versteld van staan hoeveel keer we deze vraag per dag gesteld krijgen. Hier bovenop komt dan nog een aantal patiënten die voor gerelateerde problemen komen consulteren, doch niet beseffen dat oorzaak nummer 1 hier ook de darmverstopping is. We durven de schatting niet te maken hoeveel producten de inlandse apotheken dagelijks over de toonbank gooien om de stoelgang te bevorderen. En het begint al vroeg!

 • Een pot nat?

  Dit zou wel eens kunnen. We zien ze namelijk al eens samen voorkomen en in toeval geloven we niet zo snel. En toch gaat het niet makkelijk zijn om deze stelling hard te maken. De symptomen zijn namelijk totaal tegenovergesteld. Bij winterhanden (en –voeten) zien we een stuwing van bloed in de uiteinden die zo intens kan zijn, dat de huid niet alleen paars kleurt maar ook vaak huidletsels ontstaan zoals blaren en kloven. Bij het syndroom van Raynaud zien we compleet het tegenovergestelde: de vingers worden wit en blijven pijn doen tot ze terug opgewarmd zijn.

 • Wat eraan doen?

  Ook al lijken dit alledaagse klachten, je zou ervan schrikken hoeveel mensen met dit soort problemen maanden of zelfs langer rondloopt, omdat er geen oplossing gevonden wordt. Vaak probeert men eerst wat zoals een hoestfles. En als hiermee geen oplossing wordt bereikt, gaat men een aantal onderzoeken uitvoeren zoals een NKO-specialist raadplegen of een CT-scan van de sinussen. En indien dit niks oplevert, geeft men het op.

 • Heel mijn leven puffen?

  Laat ons eerlijk zijn, niet iedereen kan zijn inhalator weggooien na het overschakelen op een biologische behandeling. Alle artsen hebben wellicht in de praktijk een aantal zware astmapatiënten, waar volledig afbouwen van medicatie ronduit gevaarlijk kan zijn.

Disclaimer/Privacy policy

Het gebruik van SlimGenezen.nl en be

De inhoud/content van SlimGenezen.nl-be is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Het gebruik van informatie op SlimGenezen.nl-be en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat het zoeken naar medische informatie op SlimGenezen.nl-be nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bij acute gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen of bel 112. U dient zich te realiseren, dat u op deze site voornamelijk in contact bent met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Inhoud
SlimGenezen.nl-be doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op SlimGenezen.nl-be. De inhoud van de website van SlimGenezen.nl-be, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie op SlimGenezen.nl-be wordt aangeboden zonder enige garantie, derhalve sluit SlimGenezen.nl-be iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van SlimGenezen.nl-be of de daarop verstrekte informatie uit.
SlimGenezen.nl-be behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op de website, alsmede deze voorwaarde geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. SlimGenezen.nl-be is niet verplicht de informatie op haar website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Alle content op de site is intellectueel eigendom van SlimGenezen.nl-be en mag niet zonder toestemming van SlimGenezen.nl-be worden verspreid of vermenigvuldigd, anders dan op de website van SlimGenezen.nl-be zelf.

De informatie op SlimGenezen.nl-be is mede afkomstig van derden, die daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van de site kan geen rechten ontlenen aan de inhoud/content van SlimGenezen.nl-be. Vanuit SlimGenezen.nl-be kan via links worden verwezen naar andere websites, die wel of niet worden beheerd door SlimGenezen.nl-be. SlimGenezen.nl-be is niet verantwoordelijk voor de content van andere websites.

Beveiliging
SlimGenezen.nl-be treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. SlimGenezen.nl-be controleert regelmatig of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal SlimGenezen.nl-be direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen.

Gebruik van uw gegevens
SlimGenezen.nl-be kan de door u verstrekte informatie en eventuele persoonlijke gegevens opslaan in haar computersystemen en kan uw gegevens op gegevensdragers, bijvoorbeeld papier, vastleggen. Het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Uw gegevens worden niet langer bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik. SlimGenezen.nl-be heeft het gebruik van uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens zullen nooit doorgespeeld worden aan derden.

Privacy bepaling advertenties
SlimGenezen.nl-be maakt gebruik van externe advertentiebedrijven en mediabureaus waaronder Google, om advertenties weer te geven, wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet-zijnde uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services, waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Voor meer informatie verwijzen we u naar: http://www.google.nl/privacy/ads/
Op de site van SlimGenezen.nl-be worden commerciële uitingen geplaatst. De advertentiecampagnes die te zien zijn, worden verzorgd door derden. SlimGenezen.nl-be is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van een adverteerder of advertentie.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina's op een website worden bezocht. Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Tot slot kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer je voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd. Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen), waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.
Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies. Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.
Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kan je je op http://www.google.com/settings/ads voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en voor M&M afmelden via www.markandmini/privacy, op http://www.youronlinechoices.eu/nl kan je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

Website
De inhoud van de website van SlimGenezen.nl-be, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat het zoeken naar medische informatie op SlimGenezen.nl-be nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bel onmiddellijk uw arts of het nummer 112, in geval van een medische noodsituatie. Vertrouwen op informatie van medewerkers van SlimGenezen.nl-be, dan wel informatie van anderen die door SlimGenezen.nl-be in staat gesteld zijn op SlimGenezen.nl-be te publiceren, is uitsluitend voor eigen risico.

Gegevens SlimGenezen.nl-be
Dline B.V.
KVK: 12062348


Deze disclaimer/ privacy policy kan door SlimGenezen.nl-be worden gewijzigd.
Op de website van SlimGenezen.nl-be staat altijd de laatste versie van deze privacy policy.
SlimGenezen.nl-be , juni 2015